Pháp Hội Quán Đảnh Bồ Tát Quan Âm TERA tại chùa Quán Thế Âm Đà Nẵng

Đêm thứ hai dã thu hút hàng ngàn đồng bào Phật tử về tham dự Pháp Hội, đây là một pháp tu thuộc Phật giáo Kim Cương Thừa, được Phật tử TP Đà Nẵng hoan hỷ đón nhận

Pháp Hội Quán đảnh Bồ Tát Quan Âm TERA

 

Đêm 18.10.2016 Đạo tràng Phật tử chùa Quan Thế Âm đã cung Thỉnh Thượng Tọa Minling Khenchen Gyume Jigme Namgyal, Hiệu Trưởng Trường Phật học Ngagyur Nyingma Mindrolling cùng Tăng đoàn ấn Độ quang lâm tiến hành các nghi lễ Quán đảnh Quan Âm TERA với một nghi thức truyền thống Phật giáo Kim Cương Thừa vô cùng trang nghiêm, Thanh tịnh.

Các nghi lễ đã diễn ra theo trình tự lễ Tịnh hóa, Lễ kiết giới trường, lễ dâng cúng Mạn Đà La và trực tiếp TT Chủ Lễ đã truyền thừa các Thần chú, Minh chú, chân ngôn cùng với các bài kệ quán đảnh đến Bồ Tát Quan Âm TERA cứu khổ cứu nạn.

Sau đây là một số hình ảnh tại Pháp Hội:
 

Tác giả bài viết: Thanh Nam