Đà Nẵng Lễ tác Pháp Tự Tứ tại chùa Phổ Đà

Sau Ba Tháng An cư kiết hạ nhằm thúc liễm thân tâm, trau dồi giới định tuệ, Buổi lễ Tác Pháp tự tứ mãn hạ an cư đã trang nghiêm diễn ra với sự tham dự của đông đảo chư tôn đức Tăng đến từ các Trú xứ, các điểm an cư trong địa bàn TP Đà Nẵng

Đà Nẵng Lễ Tác Pháp Tự Tứ tại Trường hạ chính Phổ Đà

 

       Sáng nay 16.8.2016(14.7 Bính Thân) tại Chánh Điện chùa Phổ Đà số 340 đường Phan Châu Trinh) Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đa trang nghiêm diễn ra Lễ tác Pháp Tự Tứ của Chư Tôn đức trong ban thường trực BTSPGVN TP, BTS PGVN các Quận, Huyện cùng Chư Tăng các trú xứ An cư trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có chư Tôn HT Thích Như Thọ, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTSPGVN TP, HT Thích Chí Mãn, UVHĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng Ban Tăng Sự, HT Thích Từ Tánh, UVHĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban GDTN, cùng chư Tôn HT thường trực BTS các Quận, Huyện.

HT Thích Chí Mãn, cùng chư Tôn đức đã niêm hương, bạch Phật.

Chư hành giả An cư  lễ Phật, thực hiện nghi thức Yết ma.

Đại diện Ni giới TP, Ni Trưởng TN Diệu Cảnh đã tác pháp thỉnh cầu giáo giới Đại Tăng để về giới trường Ni thực hiện tác Pháp Tự Tứ, giải hạ cho Chư Ni, sau ba tháng an cư.

Trong không khí trang nghiêm, giới trường thanh tịnh, Chư Tôn đức đã đối thú tự tứ, kiểm điểm, sám hối quá trình tu học, luôn giữ gìn trang nghiêm giới đức, thân tâm an tịnh, ôn tập kinh, luật, luận theo truyền thống Đức Phật chế định.

Sau buổi lễ tác phápTự Tứ, Chư hành giả về lại Trú xứ, điểm an cư kiết hạ tại địa phương, tiếp tục cùng chư Tăng đối thú Tự tứ, giải hạ, tạ Pháp sau ba tháng cấm túc tu học./.

Sau đây là một số hình ảnh diễn ra tại buổi lễ:

 


 

Tác giả bài viết: Thanh Nam