Đà Nẵng Lễ Chung Thất Cố HT Thích Hạnh Trí

Chư Tôn giáo Phẩm HĐCM, HĐTS với sự hiện diweejn của TL HT Thích Thiện Duyên, Thành viên HĐCM, Phó Chủ Tịch HĐTS cùng chư Tôn HT Trong thường trực BTSPG Tỉnh Quảng Nam, TP Đà Nẵng đã quang lâm niêm hương trước Giác Linh Cố HT Thích Hạnh Trí đồng thời Chứng minh và tham dự Pháp Hội Trai Tăng Cúng dường trong ngày Chung Thất Trai tuần cố HT Thích Hạhh Trí.

Đà Nẵng Lễ Chung Thất Cố HT Thích Hạnh Trí

    Trong hai ngày 23 và 24.11.2016 Tại chùa Phổ Quang, (Phường An Khê, Quận Thanh Khê) TP Đà Nẵng, Môn đồ Pháp quyến Cố HT Thích Hạnh Trí, Nguyên Hiệu Phó Trường TCPH TP Đà Nẵng, Trụ trì chùa Phổ Quang, đã trang nghiêm tiến hành buổi lễ Chung thất trai tuần thứ 49 Cố HT.

Thượng Tọa Thích Minh Thành, Trưởng Ban Nghi Lễ, BTSPGVN TP chủ sám đã cùng Ban kinh sư, khai kinh, Bạch Phật, cung tuyên sớ điệp, cung tiến giác linh cố HT trong ngày Lễ trai tuần thứ 49 ngày Cố HT viên tịch.

Tiếp đó Đ Đ Thích Hạnh Tấn, Tri Sự chùa Phổ Quang thay mặt Môn đồ, pháp quyến, Thế quyến đã dâng lời tác Bạch, Cung Thỉnh Chư Tôn giáo phẩm HT Chứng minh quang lâm Lễ trường.

Chư Tôn HT Thích Thiện Duyên, Thành viên HĐCM, Phó Chủ Tịch HĐTS TƯ GHPGVN, HT Thích Như Thọ, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTSGHPGVN TP, HT Thích Chí Mãn, Uỷ viên HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng Ban Tăng Sự PGVN TP Đà Nẵng, HT Thích Hạnh Niệm, Phó BTSPGVN Tỉnh Quảng Nam, Cùng Chư Tôn đức Tăng, Ni TP Đà Nẵng và Tỉnh Quảng Nam đã quang lâm niêm hương, cầu nguyện Cố HT tân viên tịch cao đăng Phật quốc.

Trưa cùng ngày tại chùa Phổ Quang đã diễn ra Pháp hội Trai Tăng cúng dường, dưới sự chứng minh của Chư Tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS Cùng Chư Tôn đức, Qúy Ni Trưởng, Ni Sư, chư ĐĐ Tăng, Ni Trụ trì các chùa trong và ngoài TP Đà Nẵng.

Môn đồ Pháp quyến đã dâng lời tác bạch, nhân ngày Chung Thất Trai tuần cố HT Thích Hạnh Trí, theo truyền thống Phật giáo Đại thừa, để tỏ lòng thành kính, tri ân, báo ân tưởng niệm ân sư, Môn đồ , pháp quyến đã thành tâm thiết lễ cúng dường Trai Tăng với một lòng thành kính xin được dâng lên cúng dường Ba ngôi Tam Bảo, nhằm nguyện cầu Cố HT ân sư được ân triêm công đức, siêu sanh về miền Phật quốc.

HT Thích Thiện Duyên đã ban đạo từ, sách tấn Chư Tăng, Ni môn đồ pháp quyến cần ra sức giữ gìn tinh thần đoàn kết, lục hòa để phấn đấu thực hành lời dạy của cố HT ân sư tân viên tịch trên bước đường hoằng dương chính pháp, lợi lạc quần sanh.

Chiều cùng ngày tại chùa Phổ Quang đã diễn ra buổi lễ Trai đàn chẩn tế, nguyện cầu đất nước phồn vinh, nhân dân an lạc, và lễ tạ, hoàn mãn, kết thúc hai ngày diễn ra các hoạt động trong lễ Chung thất cố HT Thích Hạnh Trí, Trụ trì chùa Phổ Quang./.
Sau đây là một số hình ảnh diễn ra tại buổi Lễ :

 


Di ảnh Cố HT Thích Hạnh Trí

Ban Kinh sư tiến hành các nghi Lễ truyền thống

Chư Tôn giáo Phẩm quang lâm lễ đường

TT Thích Minh Thành Chủ Sám cung tuyên sớ điệp

Chư Tôn HT Chứng minh niêm hương trước giác linh Cố HT Thích Hạnh Trí

Đ Đ Thích Hạnh Tấn nghẹn ngào xúc động trong lời tác bạch Cúng dường Trai Tăng

HT Thích Thiện Duyên, TV HĐCM, Phó Chủ Tịch HĐTS ban đạo từ tại Pháp Hội Trai Tăng

Nghi Lễ nâng Bát trong Lễ Trai Tăng

Chư Tăng Tham dự Pháp Hội Trai Tăng Cúng dường

 

Tác giả bài viết: Thanh Nam