Chùa Thiên Tôn tổ chức Khóa tu và họp Tổng kết Ban Trợ niệm

Tây phương Tam thánh chùa Thiên Tôn Q5

Tây phương Tam thánh chùa Thiên Tôn Q5

“Hành giả tu theo pháp môn Tịnh Độ cần phải có đủ ba điều kiện căn bản là: tin sâu, nguyện thiết và chuyên trì lục tự Di Đà. Đặc biệt quý Phật tử nên tu tập theo truyền thống của Phật giáo Việt Nam, không nên có thái độ cực đoan trong việc tu niệm và phải hết sức sáng suốt chọn lọc khi tiếp thu những phương pháp tu niệm mới lạ”.
Ngày 20/01/2018, HT. Thích Chơn Không –Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Thành phố, Trụ trì chùa Thiên Tôn Q5 – Di tích lịch sử TPHCM, Trưởng ban Trợ niệm tổ chức khóa tu và chủ tọa phiên họp Tổng kết cuối năm  có sự tham dự của Ban Điều hành và hơn 200 thành viên tham dự.
 
Sau đây là một số hình ảnh khóa tu và sinh hoạt: 


 Nguyện hương
Tĩnh tọa niệm PhậtHỌP TỔNG KẾT BAN TRỢ NIỆM NĂM 2017

Hiện nay, Ban Trợ niệm có 250 ban viên được chia làm 11 chúng. Mục đích của Ban là sinh hoạt tu học theo lời Phật dạy, thực hiện đúng chủ trương của Giáo hội và nội quy của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội.Đặc biệt nêu cao đạo hạnh tương thân tương trợ về tinh thần cũng như vật chất, niệm Phật để trợ niệm cho quý Phật tử trong cũng như ngoài Ban Trợ niệm khi bệnh nặng hoặc lúc lâm chung, trong năm qua quý Phật tử đã trợ niệm hơn 150 lần. Trong buổi họp, quý Phật tử đã hoan hỷ tham gia phát biểu đóng góp ý kiến chân tình, xây dựng Ban Trợ niệm và Đạo tràng Niệm Phật. HT. Thích Chơn Không đã phát biểu sách tấn tinh thần tu học của toàn thể Phật tử: Hành giả tu theo pháp môn Tịnh Độ cần phải có đủ ba điều kiện căn bản là tin sâu, nguyện thiết và chuyên trì lục tự Di Đà. Đặc biệt quý Phật tử nên tu tập theo truyền thống của Phật giáo Việt Nam, không nên có thái độ cực đoan trong việc tu niệm và phải hết sức sáng suốt chọn lọc khi tiếp thu những phương pháp tu niệm mới lạ. 

Tác giả bài viết: Phước Tuấn - Diệu Chí