THÔNG BÁO: Tổ chức Hội nghị Tổng kết nhiệm VII của Ban Hướng dẫn Phật tử THPG/TPHCM

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

Để kiểm điểm những công tác Phật sự đã làm được và những Phật sự còn tồn đọng, Ban Hướng dẫn Phật tử THPG/TPHCM tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ VII và đề ra chương trình hoạt động Phật sự của nhiệm kỳ VIII (2012 - 2017). Kính mong chư Tôn đức và quý Phật tử hoan hỷ tham dự đông đủ, giúp Hội nghị thành tựu viên mãn.

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

BAN TRỊ SỰ THÀNH HỘI PHẬT GIÁO TP HỒ CHÍ MINH

BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ

----- oOo -----

Số : 337/TB/THPG-BHDPT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 7 năm 2012

 

                                      

THÔNG BÁO

V/v  tổ chức Hội nghị Tổng kết Nhiệm kỳ VII của Ban Hướng dẫn Phật tử

Thành hội Phật giáo TPHCM

 

Kính gởi:     - Quý vị thành viên Ban Hướng dẫn Phật tử THPG/TPHCM.

                   - Chư Tôn đức Ban Đại diện 24 quận huyện

                   - Chư Tôn đức Trụ trì các tự viện tiêu biểu

 

- Được sự chấp thuận của Ban Thường trực - Ban Trị sự THPG/TPHCM

- Căn cứ chương trình hoạt động Phật sự năm 2012 của Ban Hướng dẫn Phật tử THPG/TPHCM, nay Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử THPG/TPHCM tổ chức Hội nghị Tổng kết Nhiệm kỳ VII (2007-2012) theo các phần như sau:

1.  Thời gian: từ 14g – 17g Thứ bảy, ngày 01-9-2012

 (Nhằm ngày 16-7-Nhâm Thìn ).

    2.  Địa điểm: Tổ đình Ấn Quang, số 243 Sư Vạn Hạnh, Q10, TPHCM.

  3. Nội dung: Tổng kết công tác Phật sự Nhiệm kỳ VII và thảo luận góp ý thông qua Chương trình hoạt động Phật sự Nhiệm kỳ VIII (2012-2017).

    4. Số lượng đại biểu: Dự kiến khoảng 300 vị.

    5. Thành phần tham dự:

5.1  Thành viên: Ban Hướng dẫn Phật tử, Phân ban Cư sĩ Phật tử và Phân ban Gia đình Phật tử TPHCM.

5.2  Đại diện: tự viện, đạo tràng, khóa tu, lớp giáo lý, giảng đường, đơn vị Gia đình Phật tử.

***Đại biểu khách mời:

5.3   Đại diện: Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương.

5.4   Đại diện: Ban Thường trực - Ban Trị sự TPHCM.

5.5   Đại diện: Ban Tăng sự, Ban Hoằng pháp và Ban Từ thiện Xã hội TPHCM

5.6   Đại diện: 24 Ban Đại diện Phật giáo quận huyện.

5.7  Đại diện: Mặt trận Tổ quốc, Sở Nội vụ - Ban Tôn giáo Tp. Hồ Chí Minh.

5.8   Đại diện: Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, Phòng Nội vụ - Ban Tôn giáo Q10.

5.9   Đại diện: Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, Công an P9, Q10.

5.10  Đại diện: các báo đài, các trang web Trung ương và TPHCM.

     Để góp phần thực hiện hữu hiệu chương trình hoạt động Phật sự của Thành hội Phật giáo TPHCM, Ban Hướng dẫn Phật tử kính mong quý Ban và quý vị hoan hỷ triển khai thực hiện nội dung thông báo này để công tác tổ chức Hội nghị Tổng kết nhiệm kỳ được thành tựu viên mãn.

      Kính chúc chư Tôn đức và quý Cư sĩ thân tâm an lạc, Phật sự viên thành.

         

                                                              TM. BAN THƯỜNG TRỰC - BAN TRỊ SỰ THPG/TPHCM

                                                                          TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ

                                                                                                 (đã ấn ký)

                                                                                 Hòa thượng THÍCH ĐẠT ĐẠO

 

 

Nơi nhận:

- Như trên “để thực hiện”.

- BHDPT TW.

- Ban Trị sự Phật giáo TPHCM

- UBMTTQVN/TPHCM.

- Sở Nội Vụ - Ban Tôn giáo TPHCM.

            “để kính tường và hỗ trợ

- Lưu VP.

*Xin lưu ý:

1. Đối với thành viên BHDPT/THPG/TPHCM, Thông báo này được thay Thiệp mời.

2. Về trang phục: thỉnh chư Tăng mặc hậu vàng, chư Ni mặc hậu lam. Quan kháck: nam mặc áo sơ-mi, quần tây; nữ áo mặc dài. Phật tử mặc áo giới theo hệ phái. Huynh trưởng mặc đồng phục GĐPT. Do có đài truyền hình đưa tin, để công tác tổ chức được thập phần viên mãn, kính đề nghị chư Tôn đức và quý vị hoan hỷ có mặt trước 30 phút. Xin đa tạ.

 

Tác giả bài viết: TT. Thích Chơn Không