Phòng tiếp lễ chùa Quán Sứ

Phòng tiếp lễ chùa Quán Sứ
Số phận những sinh linh oan nghiệt, trong tình mẫu tử, phụ tử hoàn cảnh éo le ... Người làm cha, làm mẹ chẳng thể đặng đừng đành phải lìa …bỏ !
 

CHÙA QUÁN SỨ -  PHÒNG TIẾP LỄ

 THÔNG BÁO

 

Trong cuộc trần ai, mỗi chúng ta lệ thuộc vô minh, hoàn cảnh, áp lực nên mắc phải không ít lỗi lầm gây nên oan nghiệt, oán báo…! Những oan oan tương báo ấy là mối oan kết vô hình, cần được sám hối giải trừ .

 Số phận những sinh linh oan nghiệt, trong tình mẫu tử, phụ tử hoàn cảnh éo le ... Người làm cha, làm mẹ chẳng thể đặng đừng đành phải lìa …bỏ !

 Thương tâm thay! Oan kết của mỗi người chỉ có nhờ bi nguyện Phật lực nhiệm màu! Hi vọng bạt trừ nghiệp chướng để mỗi người, mọi người thanh thản sống và thăng tiến, không bị nghiệp lực níu kéo, oan nghiệp cản đường …để mỗi cá nhân , gia đình , xã hội được sống an lành, thịnh vượng hơn .

Theo yêu cầu của các  Phật tử, nhà chùa có tổ chức lễ :

 Siêu độ thai nhi cho các gia chủ vào chiều 2 ngày 16,30 tháng 6 năm 2012. (tức ngày 27/4 nhuận, và ngày 12/5).                                

Cá nhân, gia đình có nhu cầu xin đăng kí tại phòng tiếp lễ hoặc qua địa chỉ Email : chuaquansu73@yahoo.com.vn

ĐT :  (04)39951078­­ - 0904245633

                                          

                                       Nay thông báo

                                     Phòng tiếp lễ chùa Quán Sứ.

Thiện Tâm