Nepal: Trường Đại Học Phật giáo Lâm Tỳ Ni mở cơ sở mới

Nepal: Trường Đại Học Phật giáo Lâm Tỳ Ni mở cơ sở mới
Khuôn viên trung tâm của Đại học Phật giáo Lâm Tỳ Ni sẽ được mở ở Nepal, nơi sinh của Đức Phật, thành viên Hội đồng quản trị trường Đại học, thầy Maitri Thera cho biết trên Daily News.
 

 

 

 

Hội nghị thượng đỉnh Phật giáo thế giới đầu tiên được tổ chức tại Lâm Tỳ Ni từ 30 đến 2/12/1998, đã đề xuất thành lập 1 trường Đại học Phật giáo tại Lâm Tỳ Ni, với ý tưởng truyền đạt một nền giáo dục tiêu chuẩn trong triết học, văn học và văn hóa Phật giáo.

 

Lúc kết thúc hội  nghị thượng đỉnh, hội đồng đã yêu cầu chính phủ Nepal thực hiện ngay theo hướng quyết định này.

 

Thành viên Hội đồng gồm có, Phó giáo sư Triratna Man Manandhar  của Đại Học Lâm Tỳ Ni, Tiến sĩ Pitamber Yadav, Tiến sĩ Bhadra Ratna Bajracharya và Hiệu trưởng mới của Campus Indra Kafle. Đại học Phật giáo đã cho phép liên kết của 5 cơ sở ở Kathmandu và Patan năm rồi, trong khi các trường miền Trung sẽ bắt đầu lớp học vào ngày 27/9, Thầy Thera giải thích. Trường Đại học dạy Phật giáo nguyên thủy, Phật giáo Đại thừa, Kim Cang thừa và Phật giáo ứng dụng; trong khi đó các khóa học Thạc sĩ cũng sẽ bắt đầu trong tương lai gần, dẫn lời của Thầy Maitri Thero.

 

Minh Minh (PPUD) lược dịch

Nguồn Buddhistdoor