TP.HCM: GĐPT Từ Tân phát thưởng cho đoàn sinh học giỏi NH:2013

TP.HCM: GĐPT Từ Tân phát thưởng cho đoàn sinh học giỏi NH:2013
Vào ngày 30 tháng 06 năm 2012, Gia đình Phật tử Từ Tân đã tiến hành lễ phát thưởng cho hơn 60 em Đoàn sinh là học sinh giỏi tại nhà trường năm học 2012-2013
 
Theo ghi nhận, đây là hoạt động thường niên của gia đình Phật tử Từ Tân  nhằm khuyến khích các em nâng cao việc tu học tại gia đình Phật tử cũng như  học tập tại nhà trường. Ngoài ra,  số lượng Đoàn sinh học giỏi năm nay đã tăng thêm 4 em so với năm ngoái.

Ngoài việc đón nhận sự thương yêu và hỗ trợ của Thượng toạ trụ trì, Gia Đình Phật tử Từ Tân cũng đã đón nhận sự bảo trợ của quý thiện tri thức xa gần và quý Phụ Huynh. 

Hình ảnh buổi phát thưởng: 

Chùa Từ Tân