Chương trình “Tôn vinh tinh hoa, giữ gìn bản sắc và Vinh danh Tâm Tài Đất Việt, vì sự phát triển cộng đồng"

Chương trình “Tôn vinh tinh hoa, giữ gìn bản sắc và Vinh danh Tâm Tài Đất Việt, vì sự phát triển cộng đồng"
Sáng ngày 7. 4. 2019, tạp chí Tinh hoa Đất Việt đã tổ chức chương trình “Tôn vinh tinh hoa, giữ gìn bản sắc và Vinh danh Tâm Tài Đất Việt, vì sự phát triển cộng đồng” năm 2019.
Đây là chương trình Ban tổ chức thực hiện, với mục tiêu hướng về nguồn cội Đất Việt, bồi đắp niềm tự hào dân tộc, thắp nén tâm hương, tri ân công đức Tổ tiên, khơi dậy hào khí Việt Nam, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, chào mừng ngày Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch sắp tới.


 
 

Tác giả bài viết: Thiện Tâm