Thông báo: Tổ chức Lễ Ra mắt và Hội nghị Ban Hướng dẫn Phật tử TƯ NK VII

Thông báo: Tổ chức Lễ Ra mắt và Hội nghị Ban Hướng dẫn Phật tử TƯ NK VII
Thông báo: Về việc Tổ chức Lễ Ra mắt và Hội nghị Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương NK VII....
 GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TW

•–— o 0 o—–•

Số : 142 /TB-BHDPT
                 V/v Tổ chức Lễ Ra mắt và Hội nghị
       Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương NK VII.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     ----------

TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 7 năm 2013

 

 

 

THÔNG BÁO

 
Kính gởi:
-    Thành viên Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương.
-    Các Phân ban, Tiểu ban chuyên trách Phật tử Trung ương.
-    Ban Hướng dẫn Phật tử các tỉnh thành.              
        - Được sự chấp thuận của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại công văn số 216/CV-HĐTS ngày 05-7-2013
- Căn cứ buổi họp ngày 03-7-2013 của Ban Hướng dẫn Phật tử v/v tổ chức Lễ Ra mắt và Hội nghị Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương nhiệm kỳ VII (2012 – 2017).
Nay Ban Thường trực - Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương tổ chức LỄ RA MẮT VÀ HỘI NGHỊ BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG  theo các phần như sau:
1.     Thời gian: 01 ngày, chính thức vào lúc 8 giờ sáng thứ bảy, ngày 03 tháng 8 năm 2013 (nhằm ngày 27 – 6 – Quý tỵ).
2.     Địa điểm: Hội trường Thiền viện Quảng Đức. Số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P8, Q3, TPHCM.
3.     Nội dung công tác: Lễ Ra mắt và Hội nghị Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương NK VII (2012 -2017).
4.     Số lượng đại biểu: Dự kiến khoảng 350 vị.
5.     Thành phần tham dự:
5.1      - Toàn thể thành viên Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương.
- Toàn thể thành viên: các Phân ban chuyên trách Phật tử TW.
        - Đại diện: các Tiểu ban chuyên trách Phật tử Trung ương, mỗi Tiểu ban 05 vị, (Nếu là thành viên của Ban hoặc Phân ban chuyên trách Phật tử Trung ương là đại biểu đương nhiên, không tính).
5.2     Đại diện: Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh thành, mỗi Ban 02 vị (Vị Trưởng ban BHDPT là đại biểu đương nhiên, không tính)
5.3      Đại diện: Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN.
5.4      Đại diện: Các Ban, Viện Trung ương, mỗi Ban Viện 02 vị. 
5.5      Đại diện: Ban Trị sự GHPGVN/TPHCM và GHPGVN Q3
5.6      Đại diện: Chính quyền, Mặt trận các cấp
5.7      Đại diện: các báo đài Trung ương và TPHCM.
Do tài chính của BTC còn hạn chế, chi phí tàu xe, máy bay và cư trú, kính đề nghị quý đại biểu hoan hỷ tự túc.
Để góp phần thực hiện hữu hiệu chương trình hoạt động Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương kính mong quý Ban hoan hỷ triển khai nội dung thông báo này để công tác tổ chức Lễ Ra mắt và Hội nghị được thành tựu viên mãn.
Kính chúc chư Tôn đức và quý Cư sĩ thân tâm an lạc, Phật sự viên thành.
                                                                                                 

                                         PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GHPCVN
                                               TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG
                                            
(Đã ký tên và đóng dấu)
   Hòa thượng THÍCH THIỆN  DUYÊN

 
    
 
 
Nơi nhận:
- Như trên “để thực hiện
- VP1, VP2.
- BTGCP – Vụ Phật giáo.
- Sở Nội Vụ - Ban Tôn giáo TPHCM.
- Ban Trị sự GHPGVN/TPHCM.
- Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh thành.
                   “để kính tường và hỗ trợ
- Lưu VP.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC
LỄ RA MẮT VÀ HỘI NGHỊ
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG
NHIỆM KỲ VII (2012 – 2017)

Thứ bảy, ngày 03-8-2013 (Nhằm ngày 27- 6 - Quý tỵ)

 
A.BAN TỔ CHỨC:
Trưởng ban:
- HT THÍCH THIỆN DUYÊN.
Phó Trưởng ban:

- HT THÍCH ĐẠT ĐẠO.        
- TT THÍCH THIỆN TOÀN.
- HT THÍCH THIỆN TRÍ.
- TTTHÍCH PHƯỚC NGHIÊM         
- TT THÍCH DUY TRẤN.
- HT THÍCH LÝ SA MUOTH.
- HT THÍCH THANH SƠN.
- HT THÍCH KHẾ CHƠN.
- HT CHAU TY.
 
- TT THÍCH THANH ĐIỆN.
- HT THÍCH THANH HÙNG.
- CS THIỆN ĐIỀU-Ng Thắng Nhu
- HT THÍCH GIÁC NHÂN.
- HT HỘ CHÁNH.         
- ĐĐ THÍCH MINH XUÂN
- HT THÍCH THANH HƯNG.
- HT THÍCH NGUYÊN QUANG.
 - ĐĐTHÍCH QUẢNG TRUYỀN
- TT THÍCH CHƠN KHÔNG.
 

Thư ký:        - TT THÍCH CHƠN KHÔNG (kiêm)
Phó thư ký:  - ĐĐ THÍCH QUẢNG TIẾN
- ĐĐ THÍCH CHÂN TÍNH
- ĐĐ THÍCH THIỆN THẬT
                   - ĐĐ THÍCH TRUNG SAN
                   - SC THÍCH NỮ NGUYÊN HOA
                   - CS DIỆU NHÂN – Nguyễn Thị Xuân Loan.
                    - CS TÂM DUỆ – Nguyễn Đức Châu.
Thủ quỹ:      - HT THÍCH MINH TRÍ
                   - SC THÍCH NỮ TỊNH QUÁN
Kiểm soát:   - ĐĐ THÍCH TÂM HOAN
                   - ĐĐ THÍCH THANH BẢO
                    - ĐĐ THÍCH MINH VŨ
Các ủy viên:- TT THÍCH TRUYỀN TỨ
- ĐĐ THÍCH THANH TOÀN
                   - ĐĐ THÍCH MINH VŨ                  
                  
B.CÁC TIỂU BAN CHUYÊN MÔN:
1.     Ban tiếp lễ: - SC THÍCH NỮ NGUYÊN HOA (kiêm).
      - SC THÍCH NỮ TỊNH QUÁN (kiêm).
2.     Ban tài liệu quà tặng: -  CS DIỆU NHÂN (kiêm)  
                                      - CS THỊ BÁ.
-   CS TỊNH UYỂN,                  
-   CS TÂM HẠNH.
3.     Ban dẫn thỉnh:           - ĐĐ THÍCH ĐỨC NGUYÊN.
4.     Ban xướng ngôn:        - ĐĐ THÍCH LỆ MINH.
     - ĐĐ THÍCH TUỆ NHỰT
5.     Ban tiếp tân: - CHƯ TÔN ĐỨC PHÓ TRƯỞNG BAN (kiêm).
     - ĐĐ THÍCH MINH QUANG.
6.     Ban thị giả:                  - Phật tử chùa: Vạn Thọ, Phổ Quang.
7.     Ban trang trí:               - TT THÍCH PHƯỚC NGHIÊM (kiêm).
- ĐĐ THÍCH QUẢNG TIẾN (kiêm).
                        - Chư Tăng chùa: Vạn Thọ, Phổ Quang.
8.     Ban âm thanh ánh sáng: - ĐĐ THÍCH TRÍ THỌ.
        - ĐĐ THÍCH MINH QUANG (kiêm).
9.     Ban giải khát:       - Phật tử chùa Vạn Thọ,
10. Ban trai soạn:       - Phật tử chùa Phổ Quang
11. Ban hành đường  - Phật tử chùa Vạn Thọ,
   - Phật tử chùa Phổ Quang.        
12. Ban trật tự:           - PT chùa Vạn Thọ.
 

BAN TỔ CHỨC

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


CHƯƠNG TRÌNH

LỄ RA MẮT VÀ HỘI NGHỊ
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG
Thứ bảy, ngày 03-8-2013 (Nhằm ngày 27- 6 Quý tỵ)

 
BUỔI SÁNG  8 giờ
1.     Niệm Phật cầu gia bị.
2.     Tuyên bố lý do.
3.     Giới thiệu chương trình và thành phần tham dự.
4.     Lời khai mạc của Hòa thượng Phó Chủ tịch HĐTS/GHPGVN kiêm
 Trưởng ban BHDPT Trung ương.
5.     Dâng hoa chúc mừng Đại biểu
6.     Tuyên đọc và trao quyết định bổ nhiệm nhân sự:
6.1  Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương.
6.2  Phân ban Cư sĩ Phật tử Trung ương.
6.3  Phân ban Phật tử Dân tộc Trung ương
6.4  Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử Trung ương.
6.5  Phân ban Gia đình Phật tử Trung ương
7.     Tặng hoa (quà lưu niệm) chúc mừng Tân BHDPT TW
8.     Triển khai chương trình hoạt động Phật sự NK VII (2012-2017).
9.     Phát biểu góp ý.
10. Chỉ đạo của Ban Thường trực HĐTS/GHPGVN.
11. Cảm tạ của Ban Tổ chức.
12. Hồi hướng.
    - 11g00’: Thọ trai (Ban Bảo trợ cúng dường).
    - 12g00’: Chỉ tịnh.
 
BUỔI CHIỀU: 13.30 giờ:
1.     Triển khai Nội quy BHDPT Trung ương
2.     Thông qua Quy chế hoạt động (Bảng phân công trách nhiệm).
3.     Tuyên đọc và trao quyết định nhân sự các Tiểu ban:
3.1  Tiểu ban Phật tử Khất sĩ.
3.2  Tiểu ban Phật tử người Hoa.
3.3    Tiểu ban Phật tử Nam tông Kinh
3.4    Tiểu ban Phật tử Nam tông Khmer
3.5  Tiểu ban Phật tử Hải ngoại.
 
- Nghĩ giải lao 15 phút.
(Xin mời xem trang sau)
4.   Các Tiểu ban thông qua: Nội quy, Chương trình hoạt động Phật sự NK VII (2012-2017).
5.     Phát biểu góp ý
6.     Lời Bế mạc của Hòa thượng Phó Chủ tịch HĐTS/GHPGVN kiêm
Trưởng ban BHDPT Trung ương.
7.     Hồi hướng.
·        Tiểu thực (Ban Bảo trợ cúng dường).
 
·        Xin lưu ý:
1.     Về trang phục: thỉnh chư Tăng mặc hậu vàng, chư Ni mặc hậu lam, hoặc theo sắc phục của hệ phái. Phật tử mặc áo tràng lam, huynh trưởng, đoàn sinh mặc đồng phục GĐPT.
2.     Các Phân ban và Tiểu ban Phật tử họp chung với Ban, suốt ngày. Đơn vị nào có Phật sự cần họp riêng thì phải họp trước hoặc sau Lễ Ra mắt và Hội nghị của BHDPT TW.
3.     Để rà soát lại các khâu tổ chức, kính thỉnh chư Tôn đức và mời quý Cư sĩ trong Ban Tổ chức họp Tiền hội nghị lúc 15g chiều thứ sáu, ngày 02-8-2013 tại phòng họp HĐTS/TWGH (thiền viện Quảng Đức). Xin có mặt trước 30 phút. Trân trọng.