Chương trình hoạt động Phật sự năm 2012 của GHPGVN - Phật Giáo Việt Nam
04:44 ICT Thứ tư, 15/07/2020

Chương trình hoạt động Phật sự năm 2012 của GHPGVN

Thứ sáu - 24/02/2012 15:41
Chương trình hoạt động Phật sự năm 2012 của GHPGVN

Chương trình hoạt động Phật sự năm 2012 của GHPGVN

(HDPT) - Tiếp tục vận động Tăng Ni, Phật tử phát huy tinh thần phụng đạo yêu nước, tích cực tham gia các phong trào ích nước lợi dân, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, xây dựng đời sống văn hóa mới trên địa bàn khu dân cư, ủng hộ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu
 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ

 

NĂM 2012 CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 

 

Chương trình hoạt động Phật sự năm 2012 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam – năm cuối của nhiệm kỳ VI, được xây dựng trên cơ sở chương trình hoạt động nhiệm kỳ VI (2007 - 2012) Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Nghị quyết Hội nghị Kỳ 4 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; báo cáo tổng kết công tác hoạt động năm 2011, chương trình hoạt động năm 2012 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các Ban, Viện Trung ương và Ban Trị sự  Tỉnh, Thành hội Phật giáo.

I. VỀ MẶT TỔ CHỨC VÀ HÀNH CHÍNH:

 1. Phổ biến, triển khai nghị quyết Hội nghị kỳ 5 khóa VI Trung ương Giáo hội,  chương trình hoạt động Phật sự năm 2012 và các văn kiện có liên quan của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
 2. Ban hành Thông tư hướng dẫn Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo lập thủ tục Tấn phong Giáo phẩm tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII.
 3. Giao cho Văn phòng 1 Trung ương Giáo hội tiếp tục hiệp thương tiến tới thành lập Ban Trị sự Tỉnh hội (Ban Đại diện) Phật giáo tỉnh Sơn La, Lào Cai, Hà Giang, Điên Biên, Lai Châu.
 4. Thực hiện việc tuyên dương công đức tại Đại hội Phật giáo Tỉnh – Thành và Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ 2012 - 2017.
 5. Tiến hành các thủ tục xin phép Chính phủ tổ chức Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII.
 6. Hoàn chỉnh các nội dung, văn kiện và các công tác khác có liên quan trong việc tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII.

II. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN, VIỆN TRUNG ƯƠNG:

1. Ban Tăng sự:

 1. Phổ biến và triển khai các công tác: Tấn phong Giáo phẩm, tiếp tục thống kê lại số lượng Tăng Ni, Tự viện trong cả nước để chuẩn bị Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn Quốc lần thứ VII.
 2. Hỗ trợ và hướng dẫn các đơn vị Tỉnh, Thành hội Phật giáo tiến hành tổ chức Đại giới đàn như đã dự kiến.
 3. Tiếp tục duyệt cấp giấy Chứng nhận Tăng Ni, Chứng nhận Tu sĩ Chư Tăng Phật giáo Nam tông Khmer và Chứng điệp thọ giới cho Tăng Ni.
 4. Xin ý kiến Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, phối hợp với Văn phòng Trung ương Giáo hội nỗ lực giải quyết ổn định một số vấn đề liên quan đến Tăng Ni, Tự viện tại các đơn vị Tỉnh, Thành hội Phật giáo có yêu cầu. Quan tâm hỗ trợ Phật giáo Nam tông Khmer trong việc thực hiện các chương trình hoạt động Phật sự.
 5. Hỗ trợ Phân ban đặc trách Ni giới thuộc Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN trong các hoạt động Phật sự.

2. Ban Giáo dục Tăng Ni:

 1. Tổ chức Hội thảo Giáo dục Phật giáo Việt Nam, chủ đề “Định hướng và Phát triển” tổ chức tại Học viện Phật giáo Việt Nam - Hà nội.
 2. Lập kế hoạch xin phép mở trường Cao đẳng Phật học (dự kiến cơ sở, nhân sự, chương trình giảng dạy).
 3. Quan tâm, tạo mối quan hệ gắn bó giúp đỡ cho các cơ sở Sơ, Trung cấp Phật học, Học viện Phật giáo Nam tông Khmer được phát triển đồng bộ.
 4. Thăm viếng và làm việc với các cơ sở Giáo dục, đào tạo Tăng Ni tại địa phương để có hướng hỗ trợ.
 5. Tiến hành việc phân cấp đào tạo Sơ cấp, Trung cấp, Cao đẳng Phật học trên cơ sở liên kết giữa các Tỉnh, Thành hội theo từng khu vực.
 6. Chuẩn bị dự án thành lập Trường Sư phạm Phật giáo tại Hà Nội.
  1. Củng cố việc thực hiện hành chánh trong ngành Giáo dục Phật giáo.
  2. Theo dõi việc thực hiện chương trình đào tạo Cao học Phật học thí điểm tại Học viện Phật giáo tại Tp. Hồ Chí Minh.

3. Ban Hoằng pháp:

 1. Duy trì và phát triển những buổi thuyết giảng tại các Giảng đường lớn, Đạo tràng Tu Bát quan trai, khóa tu Phật thất, Một ngày an lạc, các lớp Giáo lý tại các Tự, Viện trong cả nước.
 2. Tổ chức thi tốt nghiệp cho Tăng Ni lớp Cao, Trung cấp giảng sư khóa V (2009 - 2012); Khai giảng khóa VI (2012 - 2015) Lớp Cao, Trung cấp Giảng sư.
 3. Tổ chức thi giáo lý cho Phật tử cả nước.
 4. Thúc đẩy Ban Hoằng pháp các Tỉnh, Thành tổ chức tập huấn Hoằng pháp viên cho Phật tử tại địa phương.
 5. Có kế hoạch xây dựng Trung tâm Hoằng pháp phía Nam để Đào tạo Tăng Ni giảng sư và truyền bá Chánh pháp.
 6. Tiếp tục phát triển chương trình Hoằng pháp ở nước ngoài.

4. Ban hướng dẫn Phật tử:

 1. triển khai, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương Giáo hội và các nghị quyết của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương.
 2. Tổ chức đoàn thăm viếng Ban Trị sự, Ban Hướng dẫn Phật tử các Tỉnh, Thành hội Phật giáo.
 3. Phối hợp với Ban Hoằng pháp Trung ương triển khai thực hiện chương trình giảng dạy giáo lý 5 năm đến các đạo tràng; tổ chức hội thi giáo lý theo từng vùng, từng miền cho cư sĩ Phật tử.
 4. Tiếp tục vận động các Tự, Viện bổ sung khóa lễ tụng niệm vào mỗi chủ nhật hàng tuần dành cho thanh thiếu nhi Phật tử chưa tham gia sinh hoạt GĐPT.
 5. Tiếp tục vận động việc thực hiện chương trình Phật hóa gia đình của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương; Hướng dẫn và khuyến khích các Phật tử tích cực hưởng ứng việc tổ chức Lễ Hằng thuận (lễ cưới) tại các Tự, Viện.
 6. Tổ chức khai giảng lớp học Huynh trưởng Bậc Lực; hội trại, họp bạn toàn quốc, các khóa huấn luyện Huynh trưởng v.v…
 7. Xét xếp Cấp cho các Huynh trưởng tại các địa phương không đủ điều kiện thành lập Hội Đồng xét cấp.
 8. Dự kiến tổ chức tọa đàm “Phật giáo đối với nữ Phật tử”; tổ chức Hội nghị biểu dương Phật tử tinh tấn; tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệp vụ hành chính và trong công tác Phật sự theo phương châm hoạt động của Giáo hội cho các Phật tử nồng cốt tại các tỉnh, thành phía Bắc.

5. Ban Nghi lễ:

 1. Tiếp thục triển khai thực hiện theo bản đúc kết Hội thảo Nghi lễ Phật giáo toàn quốc lần thứ 2.
 2. Tham gia công tác giảng dạy về nghi lễ tại các Trường Phật học, các đạo tràng.
 3. Hỗ trợ phần thực hiện Nghi lễ cho các Đại giới đàn, lễ tưởng niệm, đại lễ cầu siêu.
 4. Lập tờ trình đề nghị Trung ương Giáo hội thẩm duyệt Bộ Kinh Nhật tụng bằng Việt ngữ.
 5. Thường trực Ban Nghi lễ Trung ương tổ chức thăm viếng Ban Trị sự, Ban Nghi lễ các Tỉnh, Thành hội Phật giáo.

6. Ban Văn hóa:

 1. Tiếp tục tổ chức thăm viếng và làm việc các Ban Văn hóa Phật giáo các tỉnh thành địa phương ở miền Bắc mà Ban Văn hóa chưa thăm viếng để có kế hoạch hỗ trợ.
 2. Phối hợp Ban Trị sự và Ban Văn hóa Tỉnh, Thành hội Phật giáo tổ chức hội thảo chuyên đề Văn hóa lịch sử hình thành và hành trạng của chư Tôn đức Tăng Ni và cư sĩ hữu công Phật giáo trong cả nước.
 3. Thúc đẩy các Ban Trị sự và Ban Văn hóa các tỉnh thành hoàn tất việc biên soạn Lịch sử Phật giáo và hành trạng chư tôn Thiền đức, Cư sĩ hữu công đối với Phật giáo.
 4. Tiếp tục in các tập sách Phật giáo thế giới: Phật giáo Lào, Phật giáo Thái Lan, Phật giáo Mông Cổ, Phật giáo Tây Tạng, Phật giáo Mỹ, Phật giáo Trung Á… của Giáo sư Trần Quang Thuận.
 5. Tiếp tục thống kê và phát triển hệ thống thư viện Phật giáo tại Trung ương và địa phương Phật giáo.
 6. Đề xuất Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN đề nghị Nhà nước xét duyệt công nhận các di tích lịch sử Văn hóa Phật giáo thuộc cấp quốc gia hoặc cấp tỉnh thành đối với các cơ sở Tự Viện.
 7. Đề nghị các Ban Trị sự và Ban Văn hóa các tỉnh thành hội Phật giáo trong cả nước xin phép Giáo hội và chính quyền địa phương mở các khóa hội thảo về chư Tôn đức Tăng, Ni trưởng, Ni sư tiền bối có công với Đạo pháp và Dân tộc để học tập.
 8. Đề nghị các tờ báo Phật giáo in ấn dưới hình thức nội san phải xin phép các Tỉnh, Thành hội - cơ quan chủ quản các tờ nội san đó; các tờ báo mang nội dung Phật giáo phải có sự phối hợp với Trung ương Giáo hội để có sự trao đổi về nội dung phù hợp với Giáo hội.
 9. Tiếp tục xin phép các cơ quan chức năng Nhà nước cho phép thành lập Nhà xuất bản Phật giáo đúng theo Luật Xuất bản đã thông qua.
 10. Đề nghị Giáo hội mở các khóa bồi dưỡng cho các vị Tăng Ni làm Hướng dẫn chương trình từ Trung ương đến các địa phương để phục vụ các Lễ hội Phật giáo do Giáo hội tổ chức.
 11. Đề nghị các Tỉnh, Thành hội Phật giáo lập danh sách trình Nhà nước, Giáo hội công nhận Tăng Ni, Phật tử là Liệt sĩ, có công Cách mạng ở nhà tù Côn Đảo, Phú Quốc và các nhà tù khác.
 12. Đề nghị Ban Trị sự các Tỉnh, Thành hội Phật giáo báo trình về các lễ hội chính và đột xuất để Trung ương biết và hỗ trợ.

7. Ban Kinh tế Tài chính:

 1. Thường trực Ban Kinh tế Tài chính Trung ương thăm và làm việc với Ban Kinh tế Tài chính Tỉnh, Thành hội Phật giáo để phối hợp trong việc hợp tác tìm nguồn nhân lực, phân phối sách, lịch và văn hóa phẩm Phật giáo.
 2. Phát triển hoạt động, các dịch vụ của Công ty Cổ phần Thiện Tài, Công ty Công ty Cổ phần Hệ thống Lộc Tài, Công ty Bách Lộc Thọ, Công ty Du lịch Hoa Thiền v.v…
 3. Kết hợp với Báo Giác ngộ tổ chức các buổi tọa đàm về Du lịch Tâm linh.
 4. Kết hợp với cư sĩ Võ Văn Tường xuất bản bộ sách ảnh 1.000 tượng Phật được dịch sang các thứ tiếng Anh, Hoa.
 5. Vận động Tăng Ni, Tự viện, Tịnh xá, Tịnh thất, Niệm Phật đường tích cực đóng góp công đức phí cho hoạt động Phật sự của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
 6. Tiến hành tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nhiệm kỳ VI (2007 - 2012), chuẩn bị chương trình hoạt động của Ban nhiệm kỳ VII (2012 - 2017).

8. Ban Từ thiện Xã hội:

 1. Củng cố và nhân rộng hệ thống Tuệ Tĩnh Đường, phòng phát thuốc Đông, Tây y tại các Tỉnh, Thành, Quận, Huyện trong cả nước.
  1. Tiếp tục vận động Tăng Ni và Phật tử thành lập Bệnh viện Tư nhân thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
  2. Vận động Tăng Ni, Phật Tử trong và ngoài nước xây dựng nhà Đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho những đối tượng chính sách; ủng hộ chương trình đem lại ánh sáng cho bệnh nhân đục thủy tinh thể.
  3. Vận động Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo hỗ trợ cho Tăng Ni, Phật Tử thành lập trường dân lập, lớp học tình thương, trung tâm dạy nghề, nuôi dạy trẻ mồ côi, trẻ em khuyết tật (nếu có yêu cầu), phát triển bếp ăn từ thiện, nồi cháo tình thương.
  4. Phối hợp với Cơ quan liên hệ, Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nghiên cứu và phát triển thêm các Trung tâm tư vấn và chương trình phòng chống HIV/AIDS.
  5. Phối hợp với các Ban viện Trung ương trong công tác từ thiện xã hội liên ngành.
  6. Tổ chức Hội thảo chuyên đề về công tác nuôi dạy trẻ mồ côi tại các cơ sở từ thiện của Giáo hội.
  7. Phối hợp với Phân ban đặc trách Ni giới Trung ương tổ chức khóa đào tạo Giáo viên Mần non.

9. Ban Phật giáo Quốc tế:

 1. Tiếp tục liên kết chặt chẽ hơn nữa với Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự và Ban Phật giáo Quốc tế tại các Tỉnh, Thành hội trong các mặt công tác quan hệ Quốc tế.
 2. Tiếp tục thực hiện việc biên soạn và ấn hành quyển sách: “Lịch sử Phật giáo Việt Nam” bằng song ngữ Việt - Anh trong thời gian đầu, và sau đó tiếp tục dịch ra nhiều thứ tiếng như: Việt - Trung, Việt - Nhật, Việt - Pháp, Việt – Hàn .v.v…
 3. Tiếp đón các phái đoàn Phật giáo Quốc tế đến thăm hữu nghị GHPGVN.

10. Viện – Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam:

 1. Tiếp tục công tác biên dịch, in ấn và phát hành kinh sách của Viện.
 2. Xin phép Bộ Thông tin - Truyền thông xuất bản Tạp chí Nghiên cứu Phật học Việt Nam cho Phân viện Nghiên cứu Phật học tại Hà Nội mỗi tháng 01 số.
 3. Sưu tầm, giới thiệu tiểu sử và hành trạng của chư vị Tôn túc Trưởng lão tiền bối của Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam.
 4. Tổ chức tọa đàm quốc tế về “Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Campuchia”; toạ đàm về chùa Cây Mai; Hội thảo về Thiền sư Lê Khánh Hòa (Hòa thượng Khánh Hòa).
 5. Tham dự Hội nghị, Hội thảo Quốc tế và trong nước.

11. Công tác ích nước lợi dân:

Tiếp tục vận động Tăng Ni, Phật tử phát huy tinh thần phụng đạo yêu nước, tích cực tham gia các phong trào ích nước lợi dân, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, xây dựng đời sống văn hóa mới trên địa bàn khu dân cư, ủng hộ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu, góp phần xây dựng, phát triển xã hội Việt Nam theo mục tiêu “Dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

III. PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN:

- Tăng cường hiệu năng làm việc và liên hệ chặt chẽ giữa Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban, Viện Trung ương Giáo hội và Ban Trị sự, Ban Đại diện các Tỉnh, Thành hội Phật giáo trong cả nước.

- Theo dõi tình hình, đôn đốc, kiểm tra hoạt động Phật sự ở các cấp Giáo hội, các Ban, Viện Trung ương Giáo hội, đối chiếu kế hoạch 5 năm - nhiệm kỳ VI (2007 - 2012) của Giáo hội Phật giáo Việt Nam để đảm bảo và từng bước hoàn thành công tác Phật sự nhiệm kỳ VI đã đề ra.

- Hỗ trợ, góp ý các Ban, Viện Trung ương Giáo hội triển khai, thực hiện các công tác Phật sự có liên quan phù hợp với Hiến chương Giáo hội, Nội quy các Ban, Viện Trung ương và Pháp luật Nhà nước.

- Phối hợp công tác chặt chẽ giữa Ban Thường trực, các Ban chuyên môn và 2 Văn phòng Trung ương Giáo hội để nhanh chóng thực hiện các thông tin liên lạc giữa Trung ương Giáo hội và địa phương; kịp thời báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đối với tình hình hoạt động của các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự, Ban Đại diện Phật giáo Tỉnh, Thành hội trong cả nước; đề xuất phương thức giải quyết trong trường hợp cần thiết, chú trọng đến các khó khăn, vướng mắc mới nảy sinh có thể làm ảnh hưởng đến kỷ cương, ổn định, phát triển bền vững của GHPGVN.

- Ban Thư ký Hội đồng Trị sự lập kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ (2012 – 2017).

-  Liên hệ chặt chẽ với các ngành chức năng trong việc thực hiện các đề án và chương trình hoạt động Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

 

BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

THÔNG BÁO MỚI NHẤT

BẢN TIN TỔNG HỢP

PHÁP ÂM MỚI NHẤT

PHẬT PHÁP VI DIỆU


Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức sự kiện |  Thông báo  |  Văn bản pháp Luật  |  Cư sĩ Phật tử  |  Gia đình Phật tử  |  Tìm hiểu Phật giáo  |  Pháp âm  |  Đời sống  |  Từ thiện |  Gửi bài viết
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Quý vị vui lòng ghi rõ nguồn huongdanphattu.vn khi phát hành lại nội dung từ trang web này