Các Bài Kệ Chú Và Sám Thông Dụng - Phật Giáo Việt Nam
08:24 ICT Chủ nhật, 22/04/2018

Các Bài Kệ Chú Và Sám Thông Dụng

Thứ năm - 01/11/2012 16:17
Các Bài Kệ Chú Và Sám Thông Dụng

Các Bài Kệ Chú Và Sám Thông Dụng

(HDPT) - Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà ra ni đế, ni na ra đế, tỳ lê nễ đế, ma ha dà đế, chơn lăng càn đế, ta bà ha.
 


CÁC BÀI KỆ BÀI CHÚ VÀ BÀI SÁM THÔNG DỤNG
-----oOo-----
KỆ TẮM PHẬT
 (Bài kệ này đọc vào lễ Tắm Phật mùng 08-4 âl, đọc nhiều lần cho đến khi tắm Phật xong, mới đọc câu thần chú 3 lần)
       Con nay tắm gội các Như lai.
       Trí đức trang nghiêm được mấy ai ?
       Năm trược chúng sanh đều dứt sạch,
       Đồng vào thân pháp của Như lai.
Chưa từng sinh ở Ca thành,
Chưa từng nhập diệt giữa cành Ta la,
Bất sinh bất diệt Phật đà,
Ứng thân thị hiện Thích Ca chơn thường.
Mắt nhìn xem thấy tận tường,
Tháng Tư mùng Tám tinh sương đẹp trời,
Vô ưu Tất Đạt ra đời,
Chín rồng phun nước từ trời xuống ngay,
Bước đi gót hiện sen đài.
Hân hoan mừng đón Phật ngày Đản sanh.
ÁN, MƯU NI MƯU NI, TAM MƯU NI, TÁT PHẠ HẠ.
(3 lần) ¦¦  ¦

KỆ DUNG NHAN
 
            Dung nhan Phật tốt lạ lùng,
Hào quang soi sáng khắp cùng mười phương,
            Từ bi oai đức khôn lường,
Ra đời tế độ sáu đường chúng sanh.
            Được thấy tướng, lại nghe danh,
Cũng nhờ kiếp trước căn lành trồng sâu.
            Thế tôn đủ pháp nhiệm mầu,
Làm cho muôn loại cúi đầu quy y.  ¦
 
 
KỆ NHỚ ƠN ĐỨC PHẬT
 
      Đạo vô thượng bao trùm trời đất
      Niệm Nam mô Đức Phật Thích Ca
             Tháng Tư, mùng Tám sanh ra,
Mình vàng tươi tốt, mặt hoa thắm nhuần.
      Thương chúng sanh kém phần phước huệ
      Mở lòng từ, độ thế, cứu nhân,
             Công ơn khắp cõi thiên chân,
Pháp thiền biến hiện, kinh thần phục ma.

      Chuyển xe Pháp gần xa giác ngộ,
      Thả bè từ tế độ sông mê,
             Dắt dìu lên cõi bồ đề,
Vượt qua bể khổ, đưa về đường vui.
      Công đức ấy, đất trời khôn sánh,
      Chúng con nay một dạ kính thành,
             Nguyện cùng pháp giới chúng sanh
Muôn ngàn đời kiếp chứng minh hộ trì. ¦
 
     –   Phật Đản hôm nay đã mở màn,
          Vui mừng rước lễ khắp nhân gian,
          Nguyện cầu Đức Phật thường gia hộ,
          Rạng rỡ muôn nơi ánh đạo vàng.
¦¦ ¦
 
BÀI MỪNG KHÁNH ĐẢN
(Bài kệ này đọc vào Rằm tháng Tư âm lịch)
Đệ tử hôm nay,
Gặp ngày khánh đản,
Một dạ vui mừng,
Cúi đầu đảnh lễ :
Thập phương tam thế,
Điều ngự Như lai,
Cùng Thánh, Hiền, Tăng.

Chúng con cùng pháp giới chúng sinh,
Bởi thiếu nhơn lành,
Thảy đều sa đọa,
Tham, sân, chấp ngã,
Quên hẳn đường về,
Tình ái si mê,
Tù trong lục đạo,
Trăm dây phiền não,
Nghiệp báo không cùng.
Nay nhờ Phật Tổ Năng nhân,
Dủ lòng lân mẫn,
Không nỡ sinh linh thiếu phước,
Nặng kiếp luân hồi,
Đêm dày tâm tối,
Đuốc tuệ rạng soi,
Nguyện cứu muôn loài,
Pháp dùng phương tiện,
Ta Bà thị hiện,
Thích chủng thọ sinh,
Thánh Ma Gia, mộng ứng điềm lành,
Vua Tịnh Phạn, phước sinh con thảo,
Ba mươi hai tướng tốt,
Vừa mười chín tuổi xuân,

Lòng từ ái cực thuần,
Chí xuất trần quá mạnh,
Ngai vàng quyết tránh,
Tìm lối xuất gia,
Sáu năm khổ hạnh rừng già,
Bảy thất nghiêm tinh thiền tọa,
Chứng thành đạo quả.
Hàng phục ma binh,
Ba cõi đều dậy tiếng hoan nghênh,
Muôn vật thảy nhờ ơn tế độ.
Chúng con nguyền :
Dứt bỏ dục tình ngoan cố,
Học đòi đức tánh quang minh,
Cúi xin Phật Tổ giám thành,
Từ bi gia hộ,
Chúng con cùng pháp giới chúng sinh,
Chóng thành đạo cả. ¦
 
     –   Phật Đản đến đây lễ đã hoàn,
          Niềm vui đại lễ vẫn chưa tan.
          Tăng Ni Thiện Tín thường tinh tấn,
          Nỗ lực hoằng dương ánh đạo vàng.
¦¦ ¦

THẦN CHÚ TIÊU TAI KIẾT TƯỜNG :
Nẵng mồ tam mãn đa, mẫu đà nẫm. A bát ra để hạ đa xá, ta nẵng nẫm, đát điệt tha. Án, khê khê, khê hế, khê hế, hồng hồng, nhập phạ ra, nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, để sắc sá, để sắc sá, sắc trí rị, sắc trí rị, ta phấn tra, ta phấn tra, phiến để ca thất rị duệ, ta phạ ha.  (3 lần) ¦
 
KỆ AN LÀNH
– Nguyện ngày an lành, đêm an lành.
   Đêm ngày sáu thời thường an lành.
   Tất cả các thời đều an lành.
    Xin nguyện Thượng sư thường gia hộ. ¦
– Nguyện ngày an lành, đêm an lành.
   Đêm ngày sáu thời thường an lành.
   Tất cả các thời đều an lành.
   Xin nguyện Tam bảo thường gia hộ. ¦
– Nguyện ngày an lành, đêm an lành.
   Đêm ngày sáu thời thường an lành.
   Tất cả các thời đều an lành.
   Xin nguyện Hộ Pháp thường gia hộ. ¦
Nam mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường
Bồ tát Ma ha tát. (3 lần) ¦¦ ¦
 
CHƠN NGÔN BẢY PHẬT DIỆT TỘI :
Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà ra ni đế, ni na ra đế, tỳ lê nễ đế, ma ha dà đế, chơn lăng càn đế, ta bà ha.
(3 lần) ¦
KỆ TIÊU DIÊU
Thong dong về cõi Tịnh
Vui sướng ngự liên đài
Hoa nở chắp hai tay
Như lai liền thọ ký
Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ tát Ma ha tát.
(3 lần) ¦¦ ¦
 
 


 
 

 
 

 

Thượng tọa THÍCH CHƠN KHÔNG

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Hòa Thượng Thích Thiện Duyên

BẢN TIN TỔNG HỢP

PHÁP ÂM MỚI NHẤT

PHẬT PHÁP VI DIỆU


Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức sự kiện |  Thông báo  |  Văn bản pháp Luật  |  Cư sĩ Phật tử  |  Gia đình Phật tử  |  Tìm hiểu Phật giáo  |  Pháp âm  |  Đời sống  |  Từ thiện |  Gửi bài viết
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cơ quan ngôn luận của Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương
Quý vị vui lòng ghi rõ nguồn huongdanphattu.vn khi phát hành lại nội dung từ trang web này