Giới Thiệu - Phật Giáo Việt Nam
07:23 ICT Thứ bảy, 07/12/2019

Giới Thiệu

Thứ hai - 26/12/2011 20:43
...

...

(HDPT) -
 

                       

             GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

                   -------=o O o=------

           BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG

 

 

 

 

 

 

LỜI NÓI ĐẦU

 

    Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

    Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni

    Kính thưa quý Phật tử

    Kính thưa quý độc giả

     Với mục đích “Giải thoát giác ngộ, hộ quốc an dân” Phật giáo đã du nhập vào Việt Nam trải qua gần 2000 năm lịch sử, Phật giáo luôn đồng hành với dân tộc, gắn bó cùng vận mệnh đất nước. Đất nước dù chiến tranh hay hòa bình, dù thịnh hay suy, nhưng Phật giáo lúc nào cũng là thành viên trung kiên trong đại gia đình dân tộc. Trong suốt chiều dài lịch sử đó, chúng ta phải tự hào rằng: Phật giáo đã sản sinh ra rất nhiều vị cao tăng đắc đạo, cố vấn cho triều đình như: Thái sư Khuôn Việt - Ngô Chân Lưu, Quốc sư Vạn Hạnh; quý vị cư sĩ tài đức song toàn, nhiệt tâm hộ trì Tam bảo, như các đức vua: Lý Thái Tổ, Trần Thái Tôn, Trần Nhân Tôn, Chúa Nguyễn Hoàng,...Trong thời cận đại, vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, Phật giáo có các vị thiền sư đạo cao đức trọng, đã một thời “ Cởi áo cà sa khoát chiến bào” như: Hòa thượng Thích Minh Nguyệt, HT Thích Thế Long, HT Thích Thiện Hào, HT Thích Thanh Tứ,... và Quý Phật tử thuần thành phát tâm góp phần chấn hưng Phật giáo nước nhà, sau một thời gian dài tăm tối dưới sự cai trị hà khắc bất công của thực dân Pháp và chế độ Ngô Đình Diệm, như các ông: Chánh Trí - Mai Thọ Truyền, Tâm Minh - Lê Đình Thám, Thiều Chửu - Nguyễn Hữu Kha, các học giả: Trần Trọng Kim, Trần Văn Giáp,....

      Sau khi đất nước được thống nhất, bắc nam sum hợp một nhà, Phật giáo cũng được thống nhất vào năm 1981 với danh xưng GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM (GHPGVN). Trong thời gian qua, Giáo hội đã từng bước củng cố tổ chức, đề ra các chủ trương đường lối thích hợp với thời đại, chương trình hoạt động Phật sự hàng năm cũng không ngừng bổ sung điều chỉnh, nâng cao hiệu quả và vị thế ngang tầm với Phật giáo các nước trên thế giới.

      Thực hiện chủ trương của Trung ương Giáo hội, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu học tập của Phật tử trong thời hội nhập và phát triển đất nước, hướng đến Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc nhiệm kỳ VII (2012-2017), Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương thành lập trang web huongdanphattu.vn với mục đích: hoằng dương chánh pháp, hướng dẫn Phật tử tu học, phát huy tinh thần nhập thế, hộ quốc an dân, truyền đạt chủ trương đường lối của Trung ương Giáo hội, thông tin các hoạt động Phật sự trong và ngoài nước đến toàn thể Tăng Ni Phật tử xa gần. Trang web huongdanphattu.vn gồm các chuyên mục như: Tin tức, Công văn, Thư viện, Phật hóa gia đình, Cư sĩ PT, Gia đình PT, Văn hóa, Xã hội, Nghi lễ, Liên hệ. Trong mỗi chuyên mục có nhiều tiểu mục.

      Tóm lại, huongdanphattu.vn là cơ quan ngôn luận của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương; trang báo điện tử này đại điện cho các tầng lớp Phật tử trong và ngoài nước, mọi người đều có thể nghiên cứu học tập, tìm hiểu các thông tin Phật sự; trang web này cũng là diễn đàn để các Phật tử gửi gấm tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của mình để xây dựng và phát triển ngôi nhà chung - GHPGVN ngày càng trang nghiêm vững mạnh trong lòng dân tộc. Để trang web huongdanphattu.vn  phục vụ hữu hiệu các nhu cầu của độc giả, Ban Biên tập mong muốn được sự cộng tác đóng góp tự nguyện của quý anh chị phóng viên các báo đài, chư Tôn đức Tăng Ni, quý Cư sĩ, Huynh trưởng, thành viên các Câu lạc bộ Thanh thiếu nhi Phật tử hoan hỷ dành thời gian gởi: tin tức, bài viết, hình ảnh, video và các tài liệu sưu tầm bổ ích cho đời sống tinh thần của người Phật tử về Ban Biên tập. Chúng tôi rất hoan hỷ đón nhận và biết ơn sự đóng góp quý báu của quý vị.

       Kính chúc chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử, chư thiện tri thức và độc giả bốn phương thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường trong ánh hào quang rạng ngời của chư Phật.

 

Nam mô Công Đức Lâm Bồ tát

                                                                                              BAN BIÊN TẬP

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TW

•–— o 0 o—–•

Số: 004/QĐ -BHDPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     ----------

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 3  năm 2012

 

 


    QUYẾT ĐỊNH

 

BỔ NHIỆM BAN BIÊN TẬP TRANG WEB.
huongdanphattu.vn (huongdanphattu.comhuongdanphattu.net )
CỦA BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG  GHPGVN


   Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương: 
– Căn cứ Quyết định số 83 - BT ngày 29 tháng 12 năm 1981 của Bộ trưởng Tổng Thư ký Hội đồng Bộ trưởng;
– Căn cứ  điều 21 chương V Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
– Căn cứ điều 12 chương II Nội quy Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
– Căn cứ Nghị quyết Hội nghị số 362/NQ/HĐTS của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Nhiệm kỳ VI (2007 - 2012) được thông qua ngày 21, 22/8/2008;
– Căn cứ nhu cầu tu học của hàng Phật tử tại gia và hoạt động Phật sự của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương


    QUYẾT ĐỊNH


ĐIỀU 1 : Bổ nhiệm  BAN BIÊN TẬP trang web

Huongdanphattu.vn (huongdanphattu.comhuongdanphattu.net ) là cơ quan ngôn luận của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN, Nhiệm kỳ VI (2007-2012), thành phần nhân sự gồm có các vị như sau:


Tổng biên tập: Thượng tọa THÍCH CHƠN KHÔNG


Thư ký: Cư sĩ DIỆU NHÂN


Tư vấn chuyên môn: Cư sĩ ĐỨC TÂM


Biên tập viên: Phật tử DIỆU THÁI


Biên tập viên: Phật tử PHÚC THIỆN


Kỷ thuật viên: Phật tử PHÚC THÔNG


ĐIỀU 2 : Thượng tọa Tổng Biên tập chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của trang web huongdanphattu.vn (huongdanphattu.comhuongdanphattu.net ).tất cả thành viên Ban Biên tập có trách nhiệm thực hiện đúng Hiến chương, chủ trương, đường lối của Giáo hội Phật giáo Việt Nam;  chính sách pháp luật của Nhà nước và Luật Báo chí (sửa đổi)


ĐIỀU 3 : Quý Hòa thượng, Thượng tọa Phó Trưởng ban Thường trực, Thượng tọa Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký, Đạo hữu Chánh Văn phòng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Quý vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi Nhận:

- Như Điều 2 “để thực hiện”

- VP1 – VP2

- Ban Tôn giáo Chính phủ

- Cục An ninh xã hội A88

  “để được biết”

- Lưu

TM. BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG

                ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC HĐTS GHPGVN                  

TRƯỞNG BAN HDPT TW

 

Hòa thượng  THÍCH THIỆN DUYÊN

 

 
BAN BIÊN TẬP:
 
 
Tổng biên tập:             Thượng tọa THÍCH CHƠN KHÔNG
Thư ký:                         Cư sĩ DIỆU NHÂN
Tư vấn chuyên môn:    Cư sĩ ĐỨC TÂM
Biên tập viên:               Phật tử DIỆU THÁI
Biên tập viên:               Phật tử PHÚC THIỆN
Kỹ thuật viên:                Phật tử PHÚC THÔNG
 
Văn phòng 1:                73 Phố Quán Sứ,Quận Hoàn Kiếm,TP.Hà Nội
Điện thoại:                    04.3941.2965
Email:                            bhdptphiabac@yahoo.com
 
Văn phòng 2:                294,Nam Kỳ Khởi Nghĩa,Quận 3,TP.Hồ Chí Minh
Email:                            bhdpttrunguong@yahoo.com.vn
 
Website:                        Huongdanphattu.vn - Huongdanphattu.com - Huongdanphattu.net          
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 104 trong 21 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

THÔNG BÁO MỚI NHẤT

BẢN TIN TỔNG HỢP

PHÁP ÂM MỚI NHẤT

PHẬT PHÁP VI DIỆU


Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức sự kiện |  Thông báo  |  Văn bản pháp Luật  |  Cư sĩ Phật tử  |  Gia đình Phật tử  |  Tìm hiểu Phật giáo  |  Pháp âm  |  Đời sống  |  Từ thiện |  Gửi bài viết
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cơ quan ngôn luận của Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương
Quý vị vui lòng ghi rõ nguồn huongdanphattu.vn khi phát hành lại nội dung từ trang web này