Thành phần Nhân sự, nội quy Tiểu ban Phật tử Khất sĩ Trung ương NK 7 (2012 – 2017) - Phật Giáo Việt Nam
18:29 ICT Thứ sáu, 13/12/2019

Thành phần Nhân sự, nội quy Tiểu ban Phật tử Khất sĩ Trung ương NK 7 (2012 – 2017)

Thứ hai - 05/08/2013 20:16
Thành phần Nhân sự, nội quy Tiểu ban Phật tử Khất sĩ Trung ương NK 7 (2012 – 2017)

Thành phần Nhân sự, nội quy Tiểu ban Phật tử Khất sĩ Trung ương NK 7 (2012 – 2017)

(HDPT) - Nhằm tạo điều kiện giúp các Phật tử tu học tốt hơn, sinh hoạt hài hòa trong lòng Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tham mưu cho chư tôn đức lãnh đạo các Giáo đoàn, hướng dẫn các vị trụ trì Tịnh xá thực hiện tốt chương trình, kế hoạch và những chủ trương của Ban Hướng dẫn Phật tử trung ương đề ra. Ngoài ra, Tiểu ban Phật tử Khất sĩ với chức năng và trách nhiệm của mình sẽ tác động các vị trụ trì Tịnh xá, hướng dẫn Phật tử sinh hoạt tu học theo chương trình của Hệ phái từ trước đến nay có sự cải tiến cho phù hợp với chủ trương của Giáo hội, thời đại và nội quy của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương.
 
          THÀNH PHẦN NHÂN SỰ
          TIỂU BAN PHẬT TỬ KHẤT SĨ TRUNG ƯƠNG
          NHIỆM KỲ VII (2012- 2017)
          Theo quyết định số 154/QĐ-BHDPT, ngày 24-7-2013
 
 A. THƯỜNG TRỰC:

1.      Trưởng Tiểu ban                        TT Thích Giác Nhân Tiền Giang
2.      Phó Tiểu ban Thường trực        TT Thích Minh Hóa TPHCM
3.      Phó Tiểu ban                              TT Thích Giác Trí Quy Nhơn
4.      Phó Tiểu ban                             TT Thích Giác Cảnh Lâm Đồng
5.      Phó Tiểu ban                             TT Thích Giác Hạnh Cần Thơ
6.      Phó Tiểu ban                             ĐĐ Thích Giác Nhuận TPHCM
7.      Phó Tiểu ban                             NS TN Xuân Liên Đồng Nai
8.      Thư ký ĐĐ Thích Giác Nhường TPHCM
9.      Phó thư ký SC TN Tuệ Liên TPHCM
10.  Thủ quỹ NS TN Khiết Liên TPHCM
 
 B. Ủy viên:

11.  Ủy viên TT Thích Giác Đăng Hậu Giang
12.  Ủy viên ĐĐ Thích Giác Ngạn Đà Nẵng
13.  Ủy viên NS TN Tuyết Liên Tiền Giang
14.  Ủy viên NS TN Nghiêm Liên Đồng Nai
15.  Ủy viên NS TN Hằng Liên Đồng Nai
 
   Tổng cộng 15 thành viên.
 
                                                             PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GHPGVN
                                                      TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG
                                                                                                                    
                                                                                           (đã ký)
 
                                                                    Hòa thượng THÍCH THIỆN DUYÊN

 

NỘI QUY
TIỂU BAN PHẬT TỬ KHẤT SĨ
THUỘC PHÂN BAN CƯ SĨ PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG
LỜI NÓI ĐẦU 

 
          Căn cứ Nội quy của Ban Hướng dẫn Phật tử và Phân ban Cư sĩ Phật tử Trung ương nhiệm kỳ VI và VII (2012 – 2017), do yêu cầu công tác Phật sự nên thành lập các Tiểu ban chuyên môn, trong đó có TIỂU BAN PHẬT TỬ KHẤT SĨ. Tiểu ban này có nhiệm vụ hướng dẫn Phật tử trong Hệ phái Khất sĩ sinh hoạt tu học theo chủ trương và Hiến chương của GHPGVN.
 
CHƯƠNG I:
DANH XƯNG – TRỤ SỞ
Điều 1: Hệ phái Khất sĩ là một trong 9 tổ chức thành viên thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam vào năm 1981, có số lượng tín đồ đông đảo đang tu học và hộ trì Tam bảo tại các đạo tràng trực thuộc Hệ phái. Do vậy, để việc hướng dẫn Phật tử tu hành đúng chánh pháp, nay y cứ Nội quy Ban Hướng dẫn Phật tử trung ương, Hệ phái Khất sĩ thành lập Tiểu ban Phật tử, lấy danh hiệu là TIỂU BAN PHẬT TỬ KHẤT SĨ.
Điều 2: Để tiện việc liên hệ công tác Phật sự trong việc điều hành và hướng dẫn Phật tử, Tiểu ban Phật tử Khất sĩ đặt văn phòng liên lạc tại Tịnh xá Trung Tâm, số 21 đường Nguyễn Trung Trực, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh.
 
CHƯƠNG II:
TỔ CHỨC – ĐIỀU HÀNH
Điều 3: Thành phần nhân sự Tiểu ban Phật tử Khất sĩ, gồm những vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni tiêu biểu của các Giáo đoàn Tăng Ni Hệ phái Khất sĩ đã có nhiều kinh nghiệm trong việc hướng dẫn cư sĩ Phật tử tham gia trong Tiểu ban với thành phần nhân sự theo Nội quy của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, gồm các chức danh như sau:
Trưởng Tiểu ban
Các Phó Tiểu ban
Thư ký
Phó Thư ký
Thủ quỹ
Các Ủy viên
Điều 4: Nhằm tạo điều kiện giúp các Phật tử tu học tốt hơn, sinh hoạt hài hòa trong lòng Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tham mưu cho chư tôn đức lãnh đạo các Giáo đoàn, hướng dẫn các vị trụ trì Tịnh xá thực hiện tốt chương trình, kế hoạch và những chủ trương của Ban Hướng dẫn Phật tử trung ương đề ra. Ngoài ra, Tiểu ban Phật tử Khất sĩ với chức năng và trách nhiệm của mình sẽ tác động các vị trụ trì Tịnh xá, hướng dẫn Phật tử sinh hoạt tu học theo chương trình của Hệ phái từ trước đến nay có sự cải tiến cho phù hợp với chủ trương của Giáo hội và thời đại.
 
CHƯƠNG III:
SINH HOẠT – TU HỌC
Điều 5: Vận động Phật tử tham dự đầy đủ những ngày lễ lớn trong năm của Hệ phái như: Lễ tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng, lễ Phật đản, lễ Vu lan bồn, các ngày Húy kỵ chư vị Trưởng lão Giáo đoàn. Trong phần nội dung chương trình lễ, ngoài nghi lễ truyền thống, đặc biệt chú trọng việc giảng giáo lý cho Phật tử và tổ chức làm công tác từ thiện.
Điều 6: Theo truyền thống của Hệ phái, mỗi tháng có 4 ngày cúng hội (mùng 8, Rằm, 23 và 30) các vị trụ trì cần tăng cường giờ giảng giáo lý, chú trọng nội dung giảng dạy cho Phật tử tin sâu nhân quả, nghiệp báo theo tinh thần Phật giáo. Có thể kết hợp ngày cúng hội định kỳ tổ chức khóa tu một ngày cho Phật tử.
Điều 7: Mỗi Phật tử Quy y Tam bảo được cấp một Giấy chứng nhận (mẫu theo Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương phổ biến), mỗi tháng đi cúng hội ít nhất là 1 lần (Rằm hoặc 30), mỗi tháng ăn chay từ 2 ngày trở lên, giữ gìn giới luật trong sạch mới được chánh thức công nhận là Phật tử.
Điều 8: Nơi nào đủ điều kiện nên thành lập Tuệ Tĩnh đường để khám bệnh và điều trị miễn phí cho đồng bào nghèo. Thường xuyên tổ chức ủy lạo cho đồng bào nghèo, đồng bào dân tộc trong các dịp lễ lớn như: lễ Phật đản, lễ Vu lan bồn, lễ Tưởng niệm các Đức Thầy Trưởng Giáo đoàn viên tịch.
 
CHƯƠNG IV:
HỘI HỌP – BAN HÀNH – SỬA ĐỔI
Điều 9:  Mỗi thành viên trong Tiểu ban Phật tử Hệ phái 3 tháng họp 1 lần để báo cáo chương trình sinh hoạt cho mỗi tịnh xá của các Giáo đoàn, Tiểu ban Phật tử Hệ phái 6 tháng báo cáo về Phân ban Cư sĩ Phật tử Trung ương 1 lần, để tiếp thu sự chỉ đạo của Phân ban Cư sĩ Phật tử Trung ương hoạt động thêm hiệu quả.
- Nhiệm kỳ của Tiểu ban Phật tử Hệ phái theo nhiệm kỳ của Phân ban Cư sĩ Phật tử trung ương GHPGVN.
Điều 10: Mọi sửa đổi Nội quy Tiểu ban Phật tử Hệ phái phải thông qua Phân ban Hướng dẫn Cư sĩ Phật tử, trình Ban Hướng dẫn Phật tử trung ương khán duyệt quyết định.
Điều 11: Nội quy này gồm 4 chương 11 điều, có hiệu lực khi được Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương thông qua và ra quyết định ban hành.
 
                                                          TIỂU BAN PHẬT TỬ HỆ PHÁI KHẤT SĨ
                                                        PHÂN BAN CƯ SĨ PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG
 


 

Chơn Không

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

THÔNG BÁO MỚI NHẤT

BẢN TIN TỔNG HỢP

PHÁP ÂM MỚI NHẤT

PHẬT PHÁP VI DIỆU


Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức sự kiện |  Thông báo  |  Văn bản pháp Luật  |  Cư sĩ Phật tử  |  Gia đình Phật tử  |  Tìm hiểu Phật giáo  |  Pháp âm  |  Đời sống  |  Từ thiện |  Gửi bài viết
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cơ quan ngôn luận của Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung Ương
Quý vị vui lòng ghi rõ nguồn huongdanphattu.vn khi phát hành lại nội dung từ trang web này